ارائه چارچوب ارزیابی تاثیرات تنظیم گری با رویکرد فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری در تدوین خط مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره‏گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده‏ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم‏افزار مکس‏کیودا انجام گرفته است. از تجزیه وتحلیل مقاله‏ها 204 کد اولیه نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه بندی شده است. تم‏های اصلی شناسایی شده دربرگیرنده مراحل به کارگیری ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به کارگیری ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد مرحله اول ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرنده انگیزه و هدف تنظیم‏گری، مرحله دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، گزینه پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحله سوم نتیجه‏گیری و انتخاب گزینه‏ نهایی برای اجرا، مرحله چهارم توصیه‏های قبل از اجرای برنامه، مرحله پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوه اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارایه می‏دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارایه شده در پژوهش حاضر می‏تواند مبنایی برای مطالعات اولیه ضروری در حوزه ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری باشد. در ضمن می‏توان با بومی سازی چارچوب ارایه شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش‏های هر سازمانی از آن بهره‏برداری کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
205 تا 219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2621285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!