طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های بورسی مبتنی بر گزارشگری یکپارچه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رتبه بندی شرکت ها در محیط کسب وکار از مهم ترین ابزار شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها به شمار می آید. گسترش روزافزون رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و گزارشگری شرکت ها در کشورهای مترقی از یک سو و فقدان مدلی جامع جهت رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سوی دیگر، محققان را بر آن داشت تا با الگو گیری از رویکرد گزارشگری یکپارچه، مدلی کاربردی برای ارزیابی همه جانبه شرکت های بورسی و رتبه بندی آن ها طراحی کنند. از این رو، مدل جامع رتبه بندی شرکت های بورسی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، دیمتل فازی و AHP فازی بهبودیافته متشکل از 5 معیار، 19 زیر معیار و 63 شاخص طراحی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، عملکرد مالی مهم ترین و محیط زیست کم اهمیت ترین معیارها برای تعیین رتبه شرکت ها می باشند، در حالی که محیط زیست بیشترین و عملکرد مالی کم ترین تاثیرگذاری را بر سایر معیارها دارند. همچنین 10 شاخص برتر از بین 63 شاخص، مجموعا 49 درصد وزن مدل را تشکیل می دهند که لازم است مدیران شرکت ها جهت بهبود رتبه خود توجه ویژه ای به آن ها داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2621654 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!