فرصت‏ های آربیتراژ در صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری قابل‏‏ معامله در بورس و دارایی ‏های تحت مدیریت آن ‏ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصت‏ های آربیتراژ در صندوق‏ های سرمایه ‏گذاری قابل معامله و دارایی‏ های تحت مدیریت آن ‏ها است. به این معنا که با استخراج داده‏ های طی روز فرصت ‏های آربیتراژ شناسایی شده و علت و رفتار قیمت حول این فرصت‏ ها بررسی می شود. دو صندوق‏ سرمایه ‏گذاری پالایش و دارایکم و دارایی ‏های تحت مدیریت آن ‏ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از چهار متغیر بازده صندوق، بازده پرتفوی صندوق، جریان سفارشات صندوق و جریان سفارشات پرتفوی صندوق به عنوان متغیرهای تحقیق استفاده شده است. پس از استخراج داده ‏های طی روز، روابط میان صندوق و دارایی تحت مدیریت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بررسی شده ‏است. نتایج بررسی ها نشان می دهد متغیر بازده صندوق رابطه معناداری با متغیرهای دیگر دارد. در گام بعدی نیز که شامل آزمون‏ های واکنش-تکانه و تجزیه واریانس می‏باشد، این یافته ها تایید می‏ شوند. پس از این بررسی‏ ها به تشریح فرصت‏ های آربیتراژ پرداخته و سپس فرصت ‏های آربیتراژ شناسایی شده اند. در ادامه رفتار متغیرهای تحقیق قبل و بعد از فرصت‏ های آربیتراژ بررسی شد. بررسی ‏ها نشان ‏دهنده واگرایی قیمت صندوق و پرتفوی و ایجاد فرصت آربیتراژ می‏ باشد که این اختلاف قیمت‏ ها پس از مدتی اصلاح می‏ شود. همچنین نوسانات قیمت صندوق ‏ها از دارایی تحت مدیریت بیشتر می‏ باشد که بیانگر جذابیت بیشتر با توجه به هزینه معاملاتی کمتر برای معامله‏ گران می‏ باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!