بررسی نحوه ترجمه واژه «بعض» و ترکیبات آن در برخی ترجمه های انگلیسی قرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از گذشته های دور ترجمه بین زبانی همواره موردتوجه بوده است. از زمانی که اسلام موردپذیرش مسلمانان غیرعرب قرار گرفت، موضوع ترجمه قرآن نیز مطرح شد. با توجه به جایگاه ویژه قرآن و غیربشری بودن آن، ترجمه قرآن به زبان های غیرعربی پرچالش ترین موضوع در بین مترجمان بوده و هست. به ویژه انتقال مفهوم کنایات و مثل ها با توجه به بعد اعجاز قرآن تقریبا کاری غیرممکن است. درعین حال با ترویج گسترده اسلام در سطح جهان و لزوم بهره گیری همه مسلمانان از این منبع وحی، ترجمه قرآن امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی آشنایی اکثریت مردم دنیا با زبان انگلیسی، ترجمه قرآن به این زبان را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال است که مترجمان انگلیسی قرآن (آربری، صفارزاده، پیکتال و یوسف علی) در ترجمه واژه «بعض» و ترکیبات آن، چگونه عمل کرده اند؟ در بررسی ترجمه های موجود تاثیر تفاوت زبان مادری و تفاوت های فرهنگی مترجمان، در آثار ارایه شده کاملا مشهود است. البته گاهی حسب نیاز گریزی به دیگر ترجمه ها نیز زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بیشتر موارد به نقش دستوری واژه یا معنای خاص آن در ترکیب استفاده شده، بی توجهی شده و ترجمه صحیحی ارایه نشده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
227 تا 250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622466 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!