جایگاه اخلاق حرفه ای از دیدگاه محتسبان عصر عباسی (مطالعه موردی: صنف غذایی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اخلاق حرفه ای با بیان وظایف و مسیولیت های اخلاقی صاحب هر حرفه ای، نقش راهبردی در موفقیت و کاهش موانع بازدارنده یک سازمان دارد. در حکومت های اسلامی، اهمیت اخلاق حرفه ای موجب ایجاد تشکیلات جدیدی گردیده بود. نهاد حسبه، یکی از برجسته ترین تشکیلات رسمی حکومت ها جهت نظارت بر اخلاق و رفتار صاحبان حرف بر اساس قوانین شرع و عرف بوده است. در عصر عباسی، این نهاد از ساختار منسجم تر و از وظایف گسترده تری برخوردار گردید. نظارت بر وظایف اخلاقی صاحبان حرف مرتبط با حوزه تغذیه، یکی از اساسی ترین مسیولیت های محتسبان، متولی این نهاد بوده است. صنف غذایی، از مبانی و مولفه-های اخلاقی متعددی برخوردار بوده است که در خلال مهمترین حسبه نگاری های این عصر، قابل استخراج است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش کمی به این سوال پاسخ دهد که بر اساس مهمترین حسبه نگاری-های عصر عباسی، چه مولفه های اخلاقی در صنف غذایی مورد توجه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که امانتداری، مسیولیت پذیری و اخلاق نیکو مهمترین مولفه های اخلاقی مورد توجه صاحبان این صنف بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2622648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!