دراسه تقنیات "علی الإماره" الشعریه فی مقاومه داعش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حظیت النظریات الوظیفیه لقواعد اللغه باهتمام واسع من العلماء والدارسین فی اللسانیات والعلوم الإنسانیه؛  شکلت قضیه تنظیم داعش الإرهابی فی السنوات الاخیره وهو فرع من التیار السلفی التکفیری الواسع تهدیدا کبیرا لدول الشرق الاوسط، لا سیما العراق والشامات اللذین یخوضان مواجهه مباشره مع التنظیم. وقد نال هذا الموضوع حظا وافرا من اهتمام الشعراء العرب المعاصرین، بعد القضیه الفلسطینیه، فکتبوا قصاید خالده معبره مناهضه لهذه المجموعه الطاریه، منهم "علی الإماره" الشاعر العراقی المکافح الذی قاتل إلی جنب القوات الشعبیه وقوات الجیش بسلاح القلم. ولشعره المتمرد الرافض دور مهم فی زیاده الوعی العام وإبراز الوجه الحقیقی لهذه المجموعه الإرهابیه للعالم. وقد حاول هذا المقال عبر المنهج الوصفی التحلیلی دراسه اهم تقنیات الشاعر التعبیریه فی شعره المقاوم لداعش. واستنتج ان الاوضاع السیاسیه والاجتماعیه المضطربه فی العراق وما الم بالمجتمع العراقی من تعسف الداعشیین ومجازرهم البشعه کل ذلک اثر تاثیرا بالغا فی نفسیه الشاعر، ودفعه إلی المقاومه والتعبیر عما خامره من احاسیس ومشاعر حزینه مولمه تجاه هذه القضایا الماساویه. وقد استمد تقنیات بیانیه متنوعه لإبراز مضامین المقاومه من اجل زیاده خصوبه النص والتاثیر الاکثر علی المتلقین؛ من اهمها الخطاب الدینی، والاسلوب القصصی، والتشخیص، والرمز. وقد عنی فی منجزه الشعری بحفظ الانسجام بین اللفظ والمضمون، ومراعاه التنسیق بین التقنیات البیانیه والمضمون الشعری.
زبان:
عربی
صفحات:
223 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!