الاستعارات المنسیه فی سوره الملک؛ دراسه دلالیه بلاغیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن الکلمات التی یستخدمها الیوم اهل ایه لغه، لیست بالضبط نفس الکلمات التی کان یستخدمها آباوهم فی العصور المتقدمه؛ فإنه قد اعتورتها عبر التاریخ تطورات لفظیه ومعنویه کثیره احدثت  فی صورتها تغییرا بین الحین والآخر. والاستعاره عملیه یتطور من خلالها بدایه دلالات المفردات بصوره مجازیه، ثم بعد تفشی الاستعاره وتزاید عدد استعمالاتها بین الناس، یتغیر مکانها علی الطیف الذی یمثل المراحل التی تمر بها من بدایه حیاتها إلی نهایتها، فیقترب من القطب الذی یمثل مرحله موتها. إذا وصلت الاستعاره إلی هذا القطب، فإنها عندیذ فاقده حیاتها المجازیه وداخله فی نطاق الحقیقه وتسمی الاستعاره المیته. هکذا تتولد مفردات جدیده فی اللغه لم تکن موجوده من قبل. هذا الشیء یظهر الاهمیه الکامنه فی دراسه الاستعارات المیته لانها من العوامل الرییسه لإنتاج المفردات. ومن جانب آخر، فإن المعانی الدقیقه التی تختبی وراء کوالیس هذه الاستعارات راجعه إلی العلاقه التی لا تنقطع حتی بعد موتها؛ علاقتها بوجوه ها المجازیه. فکما لا ینکر نسب الإنسان وعلاقته بفروعه واصوله حتی بعد موته، فإنه لا تنقطع ایضا علاقه الاستعاره المیته بوجه ها المجازی علی الرغم من اختفایه. إذن یستحق الاهتمام بدراسه تاصیلیه تبین هذا الوجه الاستعاری للعثور علی الجوانب المختفیه من معانی المفردات. یرمی هذا المقال إلی الکشف عن الاستعارات المیته فی سوره الملک معتمدا علی المنهج الوصفی التحلیلی، فاستخرج حوالی عشرین من هذه الاستعارات فی هذه السوره، ویعتقد ان عددها یکون اکثر مما جاء فی هذا المقال، ولکن العثور علی المزید منها بحاجه إلی دراسات اخری.
زبان:
عربی
صفحات:
237 تا 252
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623827 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!