الموروث التقلیدی وصناعه العنف دراسه تحلیلیه فی روایه "خبز علی طاوله الخال میلاد" للروائی اللیبی محمد النعاس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
محمد النعاس روایی لیبی فاز بالجایزه العالمیه للروایه العربیه (بوکر) عام 2022م علی روایته الاجتماعیه "خبز علی طاوله الخال میلاد". والروایه تصور البییه الاجتماعیه التی عاشها ابناء الحاضنه التقلیدیه بابعادها المتشعبه سواء السلبیه منها او الإیجابیه فی محاوله لتجسید الواقع المریر الذی کان یعیشه افراد المجتمع المقهور. والروایه تحکی قصه شاب لیبی یعمل فی مخبز تربی فی بیت انثوی استقی منه تجارب لا تصلح بان تصنع منه رجلا کما یهوی المجتمع الذکوری المستبد. فکانت تصرفات الشاب تختلف عن مبتغیات بییته ما جعلت تتهاوی فی ذاته کل افکاره واحلامه التی بناها علی الحب والوداعه والبساطه فی الحیاه. إلا ان المجتمع بتقالیده الصارمه کان اشد قوه منه فی هذا الصراع الوجودی فانبری یثیر فی نفسه مکامن ومکاید خطیره ترسبت فی قراره نفسه، احالته فی نهایه المطاف بعد معاناه عاطفیه إلی وحش کاسر لا یعرف رحمه ولا شفقه. وهذه الدراسه تاتی لتستکشف إشکالیات المجتمع المسکون فی موروثه القدیم من خلال دراسه الروایه دراسه نفسیه واجتماعیه وتحلیلها وفق المنهج الوصفی التحلیلی بغیه الوقوف علی تبعات الحداثه وما خلفته من آثار عمیقه فی مجتمع بات عرضه التجاذبات بین تراث ماضیه الباید ومتطلبات حاضره المعاش. ولعل اهم ما یستنتج من هذه الدراسه ان الروایی استطاع من خلال عربیته الفصیحه المبسطه والمطعمه بشیء من اللهجه اللیبیه وامثالها الشعبیه ان یستنطق الموروث القبلی والاجتماعی اللیبی بجراه مشهوده لیضع النقاط علی الحروف فی عزو مشاکل المجتمع المستعصیه إلی اسبابها الحقیقیه ودوافعها الرییسه.
زبان:
عربی
صفحات:
269 تا 285
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623829 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!