الافعال الکلامیه فی دیوان "هودج العشاق" للشاعر "احمد المفدی "(دراسه تداولیه حجاجیه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
التداولیه هی معنی الکلام بالإضافه إلی الظروف التی قیل فیها الکلام،کما تهتم اهتماما کبیرا بالمبدع والمرسل إلیه وحالتهما النفسیه والاجتماعیه ؛ یعد "احمد المفدی" من الشعراء العارفین الذین یمیلون إلی التخلص مما یغفل الإنسان عن ذکر الله -تعالی، وبهذا یعطی الحب الإلهی مجالا عاطفیا فی التعبیر من خلال دیوان "هودج العشاق"؛ ومازال یخرج عن دایره الزمان والمکان والتاریخ لکی یثبت هذا الحب فی کل وطن ومکان، وذلک یحتاج إلی الاسلوب التداولی، الذی یحقق مقصدیه الکلام غیر المباشر معتمدا علی الاسلوب الوصفی- التحلیلی، طبیعه الافعال الکلامیه، التی تعد إحدی مناهج التداولیه؛ حسب رویه "اوستین" و"جان سیرل" تجسد ما فی الدیوان من الاغراض والمقاصد غیر الصریحه التی ترمی إلی الإحراق والسکره فی باطن الحب بترک التعلقات الدنیویه، کل ذلک یکشف من خلال ملامح التنبیه والتشجیع إلی المقصود والغرض لما فی نفسیه الشاعر فی الدیوان من القدره اللغویه المستمده من الرمز والحجه الشعریه، التی تعد من اسالیب بدیعه غیر مالوفه، سیکشف من خلال النتایج ان ملامح تطلع الروح إلی الانقطاع الکلی عن الدنیا قد وصل إلی غایته فی الدیوان، ومازال یتابع الشاعر ظلال المحبوب فی باطن شعره حیث یغرق فی بحر الحب بالغفله عن اشباه الملذات الحقیقه ، کما یکشف من خلال هذا البحث اهم ملامح الحجاج التی تقرر ما تحتوی نفس الشاعر من الشوق و الرغبه العارمه.
زبان:
عربی
صفحات:
287 تا 302
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!