ترسیم نقشه علمی اشتراک گذاری اطلاعات کتابخانه در پایگاه اطلاع رسانی وب آوساینس از سال 1990 تا 2022

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف :

اشتراک گذاری اطلاعات نقش مهمی در توسعه استراتژیک دانشگاه ها دارد اشتراک گذاری اطلاعات نقش مهمی در توسعه استراتژیک دانشگاه ها دارد و سرمایه گذاری است که توسط کتابخانه های دانشگاهی انجام می شود. هدف این مطالعه علم سنجی ارایه یک نقشه علمی از اشتراک گذاری اطلاعات کتابخانه در پایگاه داده وب آو ساینس از سال 1990 تا 2022 است.

روش ها :

پژوهش کاربردی حاضر از نوع کمی است که با روش علم سنجی انجام شده است. ابزار گرد آوری داده ها پایگاه اطلاع رسانی وب آوساینس و جامعه آماری آن کلیه مدارک موجود در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات از سال 1990 تا 2022 است. با استفاده از کلیدواژه های مرتبط 924 مدرک تا پایان سال 2022 میلادی، استخراج و تحلیل های علم سنجی و مصورسازی با استفاده از نرم افزارهای اکسل و VOS Viewer نسخه 1/6/19 انجام شد.

یافته ها :

نتایج نشان داد که انتشار مقالات و مدارک مرتبط دارای روندی صعودی است. به طوری که از 1 مدرک در سال 1990 به 1056 مدرک در سال 2022 رسیده است. مقالات در صدر بیشترین نوع مدارک هستند، بیشترین تعداد مدارک به زبان انگلیسی و کشور آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده مدارک است. پرکارترین نویسنده در این زمینه، عبدالله ابریزاح با دارا بودن 5 تالیف است، مجله Evidence based library and information practice با چاپ 53 عنوان مدرک، مجله هسته و اصلی در اشتراک گذاری اطلاعات کتابخانه های دانشگاهی است.

نتیجه گیری:

 این مطالعه یک چشم انداز کلی از اشتراک گذاری اطلاعات کتابخانه های دانشگاهی در پایگاه وب آوساینس ارایه کرده است که می تواند برای مخاطبان و پژوهشگران راهنما و یک نقشه راه باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2623894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!