بررسی فقهی-اقتصادی ارزش پول و پیشنهاد رمزارز ملی مبتنی بر ارزش های اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر با گسترش ارزهای رمزنگاری شده، شاهد بحث های چالشی در زمینه منشا ارزش این ارزها بوده ایم. تحولات فضای مجازی و ظهور ارزهای مجازی، نظریه های مطرح شده در پاسخ به سوالات مهم مطرح شده در مورد پول ازجمله تعریف، کارکرد، منشا پیدایش و ارزش پول را تحت الشعاع قرار داده و ساختار جدیدی را ارایه کرده است. این در حالی است که با گسترش و اقبال عمومی مردم به خریدوفروش ارزهای مجازی، تعیین موضع مناسب و پاسخ به مسایل شرعی و اسلامی در زمینه مسایل مختلف رمزارزها ازجمله ارزش آن ها در نظام اقتصادی اسلامی امری اجتناب ناپذیر شده است. لذا در این تحقیق، سعی شده است با استفاده از روش های بنیادی و توصیفی، آرای مکاتب پولی در خصوص ارزش پول و ارزهای مجازی موردتحلیل قرار گیرد و با استفاده از روش های معتبر فقهی،الگوی مناسب برای طراحی رمزارز ملی مبتنی بر ارزش های اسلامی ارایه گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پول های اعتباری ازجمله رمزارزها در اسلام زمانی ارزش خواهند داشت و مورد تایید هستند که در عالم واقع مابه ازایی ارزشمند داشته باشند و اعتبارکردن بدون مابه ازا در اسلام موردقبول نیست. همچنین، پروتکل های رمزارزها می توانند به گونه ای طراحی شوند که مبتنی بر ارزش های اسلامی باشند و در طراحی رمزارز اسلامی می بایست به این پروتکل ها توجه کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
381 تا 405
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!