شاخصه های کاهش پسماندهای آسیب زای جسم در سیره معصومان (علیهم السلام)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

غفلت از اصل مهم پیش گیری و توجه فراوان به درمان، در کنار آلودگی های محیط زیست و جامعه ماشینیزم، استخراج شاخصه های کاهش پسماند را در سیره معصومان به عنوان انسان های کامل ضرورت می بخشد. این مقاله درصدد تبیین شاخصه های کاهش مواد آسیب زا در مکتب معصومین است. روش تحقیق مراجعه به منابع کتابخانه ای است که با بازخوانی روایات و زندگانی معصومین، این شاخصه-ها استخراج شده و به صورت تاریخی تحلیلی دنبال شده است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که 6 شاخص در سیره معصومین وجود داشته است. استفاده از هوای پاکیزه و معتدل، بهره گیری از تغذیه حلال و طیب، رعایت تعادل و توازن در خوردن و آشامیدن، رعایت تدابیر هضم، خواب مناسب، جنب و جوش و پویایی به همراه رعایت پاکیزگی از شاخصه های کاهش ایجاد پسماند در سیره معصومان می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625525 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!