مداخله معنوی در پاسخ به چالش های اضطراب از مرگ و نگرانی بیماران بستری مبتلا به بیماری های سخت (End Stsge ؛ Terminal)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

بیماران بستری به دلیل ماهیت خاص بیماری های سخت با چالش های جدی روبه رو هستند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم می گذارد؛ به گونه ای که حتی در جوامع با بافت مذهبی چالش های معنوی نیز ایجاد می کند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: بیماران بستری مبتلا به بیماری های سخت با چه چالش های مهمی روبرو هستند؟ مراقبان معنوی چگونه باید در این چالش ها مداخله معنوی داشته باشند؟

مواد و روش ها

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و عملیات سه گانه مشاهده انجام شده است.

یافته ها

اضطراب از مرگ در سطوح ترس از جان دادن، ترس از قبر و ترس از عقوبت و نگرانی درباره خانواده، عزیزان و کارهای باقی مانده مهمترین چالش های معنوی بیماران بستری مبتلا به بیماری های سخت است.

نتیجه گیری

مراقبان معنوی در چالش اضطراب از مرگ با هدف اصلی تغییر نگرش در مفهوم مرگ، باید بر دخیل بودن اذن خداوند در سرنوشت هر فرد تاکید کنند، توجه دادن بیمار به مقدر بودن همه چیز در علم خداوند، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب داشته باشد. مراقبان معنوی در مواجهه با چالش دوم، ضمن برقراری رابطه همدلانه با بیمار، مداخله را با تاکید بر سه حقیقت یعنی خلقت و سرنوشت تک تک انسان ها تحت اراده کامل الهی، تاکید بر هدیه الهی بودن فرزندان و خانواده و تاکید بر صفات رحمانی خداوند، به انجام می رسانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625526 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!