تیپ شناسی اختلال شخصیت خودشیفته از نگاه تئودور میلون با نگرشی به قرآن و حدیث

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ابعاد مختلف و پیچیدگی های اختلال شخصیت خودشیفته، زمینه ساز تلاش روان شناسان و روان کاروان برای تفکیک طیف ها و تظاهرات متنوع این نوع اختلال شد که نتیجه آن تدوین تیپ هایی با عنوان تیپ های اصلی و فرعی شخصیت خودشیفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تیپ شناسی اختلال شخصیت خودشیفته از نگاه تیودور میلون -که به عنوان یکی از تیپ های فرعی مطرح است- با نگرش به آموزه های قرآنی و حدیثی انجام گرفت.

روش بررسی

این پژوهش از سنخ مطالعات بین رشته ای است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا و با تکیه بر منابع روان شناختی و همچنین آموزه های قرآنی و حدیثی به موضوع مورد بحث پرداخته است.

یافته ها

بر اساس یافته های پژوهش، خودشیفته غیراخلاق مند، جبرانی، عاشق نما و نخبه گرا، چهار تیپ فرعی است که تیودور میلون در این زمینه مطرح کرده است.

نتیجه گیری

نتیجه حاکی از آن است که تیپ های مورد نظر میلون برای اختلال شخصیت خودشیفته، بر اساس امتزاج و آمیختگی با سایر سبک های شخصیتی بیمارگون استخراج یافته و مطرح شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2625527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!