مدیریت دانایی و تاثیرآن برکاهش بحران با رویکرد چابکی منابع انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از قابلیت مدیریت دانایی برای تدوین چشم انداز تامین رضایت بیماران و حفظ سلامت افراد جامعه بسیار با اهمیت است و در بسیاری از موارد استفاده از دانایی وتجربه کارکنان جان بسیاری از افراد را در موقعیت های بحرانی نجات داده است. همواره در مورد خروج نخبگان از کشور بحث های زیادی تحت عنوان مهاجرت یا فرار مغزها مطرح می شود اما مدیران ما کمتر به این موضوع توجه کرده اند که رفتن یک شخص با تجربه از سیستم در واقع همان خروج دانش وتجربه چند ساله یک نیروی انسانی کار آمد است . در بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همواره با بحران هایی روبروست که برنامه ریزی برای اداره آن بحران ها ضروری می باشد.لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت دانایی بر کاهش بحران با توجه به نقش واسطه ای چابک سازی منابع انسانی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان است.نتایج حاکی از آن است که دانش وچابکی تیم درمانی زمانی که بحرانی دامن گیر یک مرکز درمانی می شود وضعیت کاری را بسیار بهبود می بخشدو در مجموع، مدیریت دانایی بر عملکردکلی این مرکز درمانی موثر بوده و باعث بهبودکیفیت خدمات سلامت وکاهش خطرات احتمالی و نهایتا رضایت بیماران می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2627921 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!