تلنگر و سیاست های مبتنی بر رفتار، ابزاری توانمند در کاهش مطالبات بانکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قلب تپنده بانکداری در واسطه گری مالی و چرخاندن مستمر جریان تسهیلات- سپرده- تسهیلات است مطالبات غیر جاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آن ها خارج و توان اعتبار دهی شان را کاهش می دهند، از طرفی استفاده از تکنیک های اجرایی سخت گیرانه وصول مطالبات همچون اخذ جرایم موجب به وجود آمدن درجه بالایی از بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی گردیده است. پژوهش حاضر باهدف بهره مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری در بانک ها جهت وصول مطالبات صورت گرفته است. پژوهش از نوع کیفی و آزمایشگاهی بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با تحلیل تم مولفه ها و شاخص هایی جهت وصول مطالبات بانک ها شناسایی شده است. یافته های پژوهش ضمن تاکید بر بهره مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری جهت وصول مطالبات بانکی نشان می دهد که می توان از ابزارهای تلنگر که شامل نه مفهوم اصلی: یاد آورنده ها، مشوق ها، هنجارها، پیش فرض، برجستگی، زمینه سازی ذهنی، تحریک هیجانات، اخذ تعهدات و ایجاد عزت نفس است در جهت وصول مطالبات بانک بهره برد. نتایج آزمایش صورت گرفته در 200 پرونده تسهیلاتی حاکی از آن است که درصورتی که صرفا بر اساس تماس تلفنی و بدون بهره مندی از تلنگر به پیگیری مطالبات پرداخته شود 20 درصد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت اما اگر در تماس تلفنی جهت وصول مطالبات از تلنگر نیز استفاده شود 30 درصد تعداد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت بنابراین با بهره مندی از تلنگرها، پیش بینی می گردد، 10 درصد تعداد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631558 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!