ارائه مدل درهم تنیدگی شغلی دبیران مقطع متوسطه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش ارایه مدل درهم تنیدگی شغلی دبیران مقطع متوسطه بود.

روش

روش این پژوهش تحلیل مضمون بر پایه روش استرلینگ بود. با مطالعه دقیق منابع معتبر داخلی و خارجی و یادداشت برداری از نکات کلیدی و مرتبط، مصادیق درهم تنیدگی شغلی با کمک نرم افزار Maxqda10 استخراج گردید.

یافته ها

در بررسی اولیه متون و منابع، 572 مضمون پایه استخراج که پس از تخلیص و ادغام 134 مضمون پایه، در قالب 11 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر سازمان دهی شدند. مضامین فراگیر شامل همراستایی ارزش ها، جامعه پذیری، عدالت محوری و حرفه گرایی بود. هم چنین مضامین سازمان دهنده به صورت توجه به ارزش های شخصی، توجه به ارزش های سازمانی، مشارکت سازمانی، تعامل پذیری فرد با اجتماع، تخصیص عادلانه منابع سازمانی، رعایت حقوق فردی، رعایت حقوق اجتماعی، رعایت حقوق سازمانی، حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های فردی، حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های سازمانی و حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های اجتماعی دسته بندی شد.

نتیجه گیری

این پژوهش مدل کامل و جامع درهم تنیدگی شغلی دبیران مقطع متوسطه را ارایه کرد. این مدل می تواند، در دسترس مسیولین و  مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد و از نتایج آن به منظور بهبود درهم تنیدگی شغلی معلمان و دبیران استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631647 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!