ساختهای مرکب (فعل- فعل) زبان فارسی به مثابه گروه های کلان رویداد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در زبان فارسی همانند دیگر زبان ها ساخت هایی وجود دارد که در آن ها دو یا چند محمول فعلی با هم تشکیل یک «رویداد واحد» می دهند. این ساخت ها محمل بسیاری از پژوهش های زبانی بوده اند و از آن ها عمدتا تعبیر به افعال پیاپی، افعال قیدگون، افعال دوگانه و غیره می شود. در پژوهش حاضر همه ساخت های مذکور تحت عنوان کلی «ساخت های مرکب» معرفی و تلاش شده است تا ابعاد نحوی و معنایی این ساخت ها مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در جهت نیل به این مقصود از برخی بنیان های دستور نقش و ارجاع (ون ولین، 2005) مانند «ساختار لایه ای بند»، «روابط الحاق- پیوند» و «سلسله مراتب روابط میان بندی» بهره گرفته شد. داده های پژوهش حاضر برگرفته از داستان هایی هستند که نثری نزدیک به گونه گفتاری دارند. یافته ها نشان می دهد که ساخت های مرکب در زبان فارسی بر اساس معناشناسی محمول اصلی در دو دسته ساخت های مرحله ای و ساخت های شیوه نما جای می گیرند و به جهت نحوی در قالب الحاق هسته ای و الحاق مرکزی ظاهر می شوند و دارای پیوند هم وابستگی هستند. به علاوه بر مبنای «نظریه وکر- مرکز» ثابت شد که ساخت های مرکب در زبان فارسی دارای وکر (ویژگی کلان رویداد) بوده و در نتیجه یک گروه کلان رویداد محسوب می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2631759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!