«بررسی انتقادی دین اسطوره ای و پیامدهای آن از منظر هراری»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هراری اندیشمندی اسراییلی است که در تحلیل خود از تاریخ، آینده و چالش های انسان، بارها از ماهیت ادیان و تاثیرات آن در حیات بشر سخن به میان آورده است. او با ارایه تقسیمی سه گانه از حقایق هستی، دین و در راس آن خداوند را در حد یک ماهیت اسطوره ای و ذهنیت مشترک تنزل داده است. از نگاه او، واقعیت خیالی دین کارکردها و مخاطراتی را در زندگی بشر پدید آورده است که باید نسبت به آنها هوشیار بود. او تذکر می دهد که دین افسانه ای علی رغم کارکردهای انکارنشدنی خود، در هر صورت پدیده ای خیالی است  و در صورت اصالت یافتن باورهای آن، می تواند عاملی برای انحراف مسیر زندگی بشر و ترویج خشونت گردد. در این نوشتار، ضمن ارایه تصویری منسجم از نظریات پراکنده هراری در مورد دین و پیامدهای مختلف آن، به بررسی و نقد  آنها مبادرت شده است. رویکرد غالب مباحث، عقلی و فلسفی است و در مواردی نیز به تناسب ادعاهای هراری، از مباحث تاریخی و درون دینی سخن به میان آمده است تا براساس آنها، صحت و سقم ادعاها و تحلیل های هراری، در بوته نقد قرار گیرد. بر این اساس نشان داده شده است که خلط بین مقام اثبات و ثبوت در تبیین واقعیت های بین الاذهانی و عدم تمایز بین دین حق و دین محقق، از اصلی ترین لغزشگاه های هراری بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632002 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!