تصمیم گیری راهبردی ذخیره سازی محصول نهایی معادن با استفاده از تئوری اختیارات حقیقی (مطالعه موردی: معدن طلا)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

معدن کاری همواره یکی از فعالیت های پر ریسک و دارای عدم قطعیت فراوان است. این عدم قطعیت در برآوردهای اقتصادی معمول، مانند روش سنتی ارزش خالص فعلی NPV))، به واسطه ریسک ناشی از خطای پیش بینی دارای هزینه زیادی در نظر گرفته می شود. بااین وجود، تیوری اختیارات حقیقی با در نظرگیری ارزش اختیارات مدیریتی در برخورد با این عدم قطعیت ها ارزش مثبتی برای آن ها در نظر می گیرد. یکی از اختیارات مدیریتی معادن، که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته و برای استفاده از آن یک استراتژی عملی ارایه شده است، اختیار ذخیره کردن محصول نهایی معدن و عدم فروش آن به بازار است. ذخیره سازی محصول نهایی، یک اختیار مدیریتی است که استفاده مناسب از آن می تواند ارزش انتظاری پروژه معدنی را افزایش دهد. بنابراین لازم است تا ابزاری برای تصمیم گیری در مورد این اختیار تهیه شده و در دسترس مدیران قرار گیرد. در این تحقیق، با ایجاد یک تناظر یک به یک مابین پارامترهای فیزیکی موثر بر اقتصاد معدن و پارامترهای متناظر با آن ها در بازار سهام، نوع و خصوصیات اختیار ذخیره سازی تعیین شد. بر این اساس، ذخیره سازی محصول نهایی معدن یک اختیار خرید آمریکایی با عمری برابر با مدت زمان کفایت سرمایه در گردش معدن کاری، هزینه تملک برابر با قیمت روز محصول و قیمت اعمال اختیار معادل با هزینه انبارداری است. سپس، با فرض تبعیت قیمت طلای معدن از فرآیند بازگشت به میانگین (MRP) از روش درخت دوجمله ای اصلاح شده برای ارزش گذاری این اختیار استفاده شد. درنهایت بهترین قیمت بازار برای انجام ذخیره سازی محصول نهایی معدن و همچنین حدود مورد انتظار برای سودآوری ذخیره سازی تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم اکنون برای یک معدن طلا با سرمایه در گردش 6 ماهه و هزینه انبارداری 5 دلار بر اونس، ذخیره سازی محصول نهایی طلا در قیمت کمتر از 1371 دلار بر اونس دارای ارزش انتظاری مثبت (سود ده) است. ضمنا بالاترین میزان ارزش ذخیره سازی در قیمت جهانی 670 دلار بوده که ارزش این اختیار برابر با 130 دلار بر اونس است. همچنین میزان اثربخشی نسبی ذخیره سازی تا حداکثر 21 درصد است.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2632017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!