عوامل محیطی موثر بر سلامت (مطالعه موردی تجارب جهانی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان است و با نبود آن انجام بسیاری از کارها برای انسان دشوار یا غیرممکن خواهد بود. این موضوع از بدیهیاتی است که نیاز به استدلال دیگری ندارد و تجربه بشر در طول تاریخ تاییدکننده آن است.(فانی،1401) طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت (who)، سلامتی عبارت است از یک حالت آسودگی جسمی، روانی، اجتماعی، و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود.سلامتی افراد جامعه به عنوان سرمایه های انسانی، در پیشبرد اهداف جوامع موضوعی حایز اهمیت می باشد .سلامت یک مفهوم چند بعدی است و دارای ابعاد فیزیکی ، اجتماعی و روانی-ادراکی است که ارتباط مستحکمی بین آنها وجود دارد و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامت بر یکدیگر اثر می گذارند و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند . سلامتی از نیازهای اساسی انسان بوده و اهمیت معماری در این زمینه از آن جهت می باشد که داشتن فضاهای مطلوب و تامین کننده نیازهای انسان در افزایش بازدهی و سلامت او موثر است.نقش کالبد و فضای معماری در ایجاد و افزایش سلامت و دستیابی به اهداف مورد نظر، قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل محیطی موثر بر سلامت انسان است.بدین سبب در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به روش کتابخانه ای مهم ترین شاخصه های محیطی موثر بر سه بعد فیزیکی، ادراکی-روانی و اجتماعی سلامت بررسی شده و در راستای مطالعات انجام گرفته در جهت افزایش سلامت، راهکار طراحی ارایه می گردد. بررسی ها نشان می دهد که عوامل محیطی نقش موثری بر سلامت ایفا می کنند و در صورت طراحی صحیح می تواند بر ارتقا سلامت افراد تاثیر گذار باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p2633315 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!