شناسایی و ارزیابی مولفه های کالبدی تاثیر گذار بر ایجاد و افزایش امنیت در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی:مجتمع های مسکونی کسری، بهار، الهه درشهرکرمانشاه)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در بین مسایل مختلف، امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او داشته و نقش بسزایی در رضایت مندی انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند دارد این مقاله با هدف شناسایی عوامل کالبدی موثر بر امنیت در مجتمع های مسکونی و اولویت بندی آنها انجام پذیرفت و در نهایت راهکارهای طراحی جهت بالا بردن امنیت در مجتمع های مسکونی ارایه گردید تحقیق مورد نظر از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد که گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شد جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان مجتمع مسکونی با نام های کسری، بهار، الهیه در شهرکرمانشاه بود . حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، احتمال خطای 5 درصد و 120 نفر تعیین شد برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار آماری spss استفاده گردیدنتایج بدست آمده نشان دادکه مولفه های روشنایی مناسب، خوانایی، دسترسی، استفاده از فضای سبز، وضوح و شفافیت، سلسله مراتب، اختلاط کاربری، چیدمان وفرم مناسب بلوکها، کنترل و نظارت در طراحی مجتمع های مسکونی در شهر کرمانشاه بر افزایش امنیت ساکنان تاثیر دارند و مولفه چیدمان مناسب بلوکهادارای بالاترین اولویت وهمچنین مولفه چیدمان مناسب پارکینگ دارای اولویت کمتری نسبت به سایر مولفه ها است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2633321 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!