ارزیابی پایداری چاه با معیار لید اصلاح شده و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اهمیت ارزیابی پایداری چاه در تجزیه و تحلیل و تخمین راندمان حفاری عمودی و جهت دار در مخازن نفت و گاز به خوبی شناخته شده است. داده های ژیومکانیکی و معیار شکست را می توان برای مدل سازی و کنترل رفتار توده سنگ در پاسخ به تنش های وارده بر آن استفاده کرد. این بررسی، مفهوم پایداری چاه، انواع و علل را معرفی می کند. علاوه بر این، مقایسه ای از رویکردهای مدل سازی مرسوم ارایه شده است. معیار شکست لید اصلاح شده به عنوان دقیق ترین معیار شکست بر اساس مطالعات قبلی ایجاد شده است. با ترکیب آن با تنش های اطراف چاه، یک رابطه جدید برای تعیین پنجره گل پایدار به دست می آید. برای بررسی صحت رابطه جدید، دو مدل ژیومکانیکی (شبکه عصبی و روابط تجربی) برای چاه یک طرفه توسعه داده شده و عملکرد آنها با دو معیار شکست دیگر (هوک-براون و موگی-کولمب) مقایسه شد. پارامترهای ژیومکانیکی (مدول یانگ، نسبت پواسون، مقاومت فشاری تک محوری و ضریب اصطکاک داخلی) به دست آمده از مدل ها نشان می دهند که پیکربندی های شبکه عصبی بهتر از آنهایی که با معادله تجربی ساخته شده اند، عمل می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2633831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!