تاثیرات (نتایج بلندمدت) سازمان های پژوهش و فناوری بر رقابت پذیری شرکت های صنعت و عوامل اثرگذار بر آن؛ اشاراتی برای صنعت نفت ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

روی آوردن فزاینده شرکت ها به همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با هدف یافتن دانش فناورانه مورد نیاز برای رقابت پذیری خود، موضوع اثربخش بودن اینگونه همکاری را مطرح نموده است. هدف این مقاله، تعیین شاخصه های تاثیرات سازمان های پژوهش و فناوری (RTO) بر رقابت پذیری شرکت های صنعتی و مقایسه وضعیت این عوامل در میان سازمان های پژوهش و فناوری و دانشگاه ها براساس مطالعات جهانی صورت گرفته است. بدین منظور، چارچوبی شامل انواع گوناگون تاثیرات سازمان های پژوهش و فناوری بر شرکت های صنعت شامل تاثیرات فناورانه، اقتصادی، سرمایه ای و تاثیرات نامشهود و عوامل اثرگذار بر آنها در تعامل بین شرکت و سازمان های پژوهش و فناوری شامل ویژگی های شرکت و ویژگی های ارتباط، ارایه می شود. شناخت این تاثیرات و عوامل اثرگذار بر آنها راهنمای شرکت ها در انتخاب شرکای خود برای همکاری های پژوهشی و فناورانه و ایجاد شرایط لازم برای بهره مندی حداکثری از اینگونه همکاری های خود می شود. در پایان با اشاراتی برای حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت ایران به نتیجه گیری پرداخته می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2633835 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!