تحلیل روابط میان موانع بکارگیری موفق نت بهره ور فراگیر در صنعت گاز با رویکرد ترکیبی FISM-FDEMATEL

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بکارگیری سیستم نت بهره ور فراگیر (TPM) فرآیند پیچیده ای بوده و با برخی مشکلات و موانع مواجه شده است. تعداد شرکت هایی که به طور موفقیت آمیز برنامه ی TPM را بکار گرفته اند نسبتا محدود می باشد. شناسایی موانع بکارگیری TPM در صنایع، می تواند اولین گام در پیاده سازی این سیستم محسوب شود؛ زیرا تا زمانی که مدیران و کارکنان تولید و نت، اقداماتی در خصوص رفع این موانع نداشته باشند، شکست چنین پروژه ای حتمی به نظر می رسد. در این پژوهش پس از شناسایی موانع کلیدی بکارگیری موفق TPM در صنعت گاز از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، 6 مانع اصلی در اجرای موفق TPM شناسایی شده است. سپس ارتباط و توالی این موانع با مدل سازی ساختاری تفسیری فازی(FISM) مشخص گردید. با توجه به اینکه شدت (میزان تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری) روابط میان برخی موانع در FISM مشخص نبود و نزدیک نقاط مرزی قرار داشتند، در ادامه با استفاده از روش دیمتل فازی شدت روابط میان موانع تعیین شد. به این ترتیب مدل ارایه شده می تواند چراغ راه صنعت گاز در پیاده سازی موفق سیستم نت بهره ور فراگیر جهت افزایش بهره وری و کارآیی کارکنان و تجهیزات و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای بیشتر نیازهای مشتریان باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2633836 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!