هم‏ افزایی رویکردهای مهندسی انسان‏ گرایانه، بوم‏ گرایانه، جهان‏ شمول و کل‏ نگر برای بازنگری آموزش مهندسی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به‏ منظور شناخت چالش‏ های روزافزونی که مهندسان با آنها مواجه هستند، نیاز به بررسی جامع رویکردهای مهندسی انسان‏ گرایانه، مهندسی بوم ‏گرایانه، مهندسی جهان‏ شمول و مهندسی کل ‏نگر است. فلسفه و هدف این مقاله، ضمن پاسخ به این نیاز، مقایسه این رویکردها و ارایه ویژگی‏های توصیفی و کاربردی آنها در حوزه ‏های مختلف است. این پژوهش بر اساس هدف، توسعه‏ ای کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری داده، توصیفی، و بر اساس ماهیت داده، کیفی از نوع مقایسه ‏ای است. نتایج نشان می‏دهد که درهم‏ کنش این رویکردها برای حل مسایل پیچیده مهندسی، ضروری است. همچنین آموزش مهندسی، نیاز به بازنگری اساسی دارد تا موضوعات رویکرد کل‏ نگر، هم‏نشینی با اهداف توسعه پایا، اخلاق و مسیولیت ‏پذیری اجتماعی، توازن دانش فنی و دیدگاه‏ های انسان‏ گرایانه و بوم‏ گرایانه و ترویج دیدگاه ‏های جهانی و شایستگی فرهنگی در پداگوژی مهندسی را دربرگیرد. لازم است که نه تنها راه‏ حل‏های فنی، بلکه ابعاد اجتماعی، اخلاقی و بوم‏ شناختی چالش‏ های مهندسی نیز مد نظر قرار گیرند. آموزش‏ های محیط‏زیستی و اجتماعی، یادگیری اجتماعی و تجربی، همکاری میان‏ رشته ‏ای، مطالعه موردی و ارایه تجربیات بین ‏المللی، جهت آماده‏ سازی مهندسان برای مقابله با چالش‏های محلی و جهانی، بسیار حیاتی است. این موارد می‏توانند در توسعه فهم عمیق ‏تری از مسایل مختلف، به دانشجویان مهندسی کمک کنند. همچنین باعث می‏ شوند که مهندسان آینده، دارای دانش و مهارت ‏های لازم برای طراحی و پیاده ‏سازی راهکارهای نوآورانه مناسب، فرهنگ ‏مدار و قابل ‏قبول از نظر محیط‏ زیستی باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2634744 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!