پایش خسارت سیلاب بر کاربری اراضی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای راداری و اپتیکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله برآورد خسارات وارده به کاربری های اراضی پس از وقوع سیلاب است که شامل سه گام شناسایی گستره سیلاب با تصاویر راداری Sentinel1، استفاده از تصویر اپتیکی Sentinel2 به منظور تولید نقشه کاربری اراضی و نهایتا برآورد میزان خسارات در هر کاربری است. منطقه مطالعاتی در شمال شهر اهواز واقع در استان خوزستان است. به منظور تولید نقشه گستره سیلاب، تصویر شاخص آبی از تصاویر Synthetic Aperture Radar (SAR) قبل و بعد از سیلاب با استفاده از تلفیق قطبیدگی های VVو VH به کمک روش تبدیل موجک گسسته بدست آمد. سپس تصاویر شاخص قبل و بعد از سیلاب با استفاده از خوشه بندی Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) قطعه بندی و به ابر پیکسل ها افراز گردیدند که ابر پیکسل های بدست آمده با استفاده از روش K-means ، به دو کلاس پیکره آبی و پس زمینه کلاس بندی شدند. نتایج حاصل از طبقه بندی تصویر Sentinel2  نشان می دهد که بیشترین تخریب سیل مربوط به اراضی کشاورزی و کمترین میزان متعلق به راه و زمین های بایر است. در مجموع 27% منطقه در معرض سیل قرار گرفته شده است که 26% متعلق به اراضی کشاورزی است. بطور خاص، 50% از اراضی کشاورزی نیز تحت دو کشت مزرعه نوع 2 و 3 هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!