ارزیابی مالی تاثیر پیش بینی کوتاه مدت آبدهی (هشدار سیلاب) در بهره برداری نیروگاه های آبی (مطالعه موردی: سد و نیروگاه کارون 4)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، جریان رودخانه منتهی به سد کارون 4 با استفاده از مدل شبیه سازی NAM توسعه داده شده مدلسازی شد. همچنین، پارامترهای بارش، دما و تبخیر بر اساس مدل سازی برآورد شد. برای پیش بینی آبدهی نقشه های هواشناسی پیش بینی بارش و دمای مدل پیش بینی COLA بکار گرفته شد. نتایج ارزیابی عملکرد این سامانه نشان دهنده دقت بیش از 70 درصد پیش بینی ها در بازه سیلاب مشاهداتی بوده است. در نتیجه استفاده از این سامانه برای مدیریت نیروگاه آبی سد کارون 4 منافع اقتصادی و درآمدهای مالی قابل توجه ای را در پی داشته است. نتایج نشان داد با اتکا به سامانه هشدار سیل می توان حتی در فصول سیلابی، حجم مخزن را برای بالابردن راندمان و تولید برق در تراز بالا نگه داشته و در صورت اعلام هشدار در صورت لزوم حجم مخزن را برای تله اندازی سیل به ترازهای پایین تر کاهش داد (پویایی قواعد بهره برداری). همچنین با توجه به کارکرد دقیق پیش بینی های شش روزه در سال های کم آب مانند سال آبی 95-1394، آبگیری زود هنگام در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که آبگیری در اسفند انجام شد. آبگیری زودهنگام در این سال آبی باعث ذخیره 400 میلیون مترمکعب آب شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635167 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!