تاثیرات و ریسک های اجتماعی در مدیریت مسائل اجتماعی سیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رویدادهای غیرمترقبه ای همچون سیل، زلزله و مانند آن و مداخلات توسعه ای همچون سدها، نیروگاه ها، سامانه های انتقال آب و سازه های عمرانی تاثیرات و ریسک هایی دارند که احداث آن ها مسایلی را ایجاد و خسارت های جبران ناپذیری به بار می آورند. مداخلات توسعه ای که در بستر رودخانه ها و مناطق سیل خیز احداث می شوند، همزمان از تاثیرات و خسارت های سیل آسیب می بینند و اثرات اجتماعی را تشدید می کنند. ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) و ارزیابی ریسک اجتماعی (ارا) در شناسایی و ارزیابی تاثیرات چنین رویدادها و مداخلاتی فهم و بینش بهتری را در مدیریت پروژه ها ایجاد می کند و ترکیب این دو ارزیابی، زمینه توسعه کاربرد ارزیابی های اجتماعی را فراهم می سازد. این پژوهش با بهره گیری از ادبیات نظری، مصاحبه با متخصصان و خبرگان و روش کیفی تجزیه و تحلیل داده ها وجه مشترک ارزیابی تاثیرات و ریسک های اجتماعی سیل را مبنای پژوهش قرار می دهد و به شناسایی اثرات و احتمالات اجتماعی آن می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اثرات و احتمالاتی که در شاخص های جمعیتی طبقه بندی می شوند از بیشترین شدت و بلندترین مدت اثر/ احتمال اجتماعی منفی و در مقابل، شاخص های حمایت گری اجتماعی، مدیریت مخاطرات و فعال سازی گروه ها و نهادهای رسمی و غیررسمی از بیشترین شدت و بلندترین مدت اثر/ احتمال اجتماعی مثبت ناشی از سیل برخوردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635170 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!