برنامه ریزی دمونتاژ چندمحصولی و چنددوره ای مبتنی بر اشتراک گذاری قطعات و مجاز بودن دمونتاژ جزئی تحت محدودیت ظرفیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بهره گیری از محصولات و مواد استفاده شده و جلوگیری از ورود آن ها به محیط زیست در زنجیره تامین سبز، سبب محافظت از محیط زیست گردیده است. مهم ترین بخش در زنجیره تامین حلقه بسته، بازیابی محصولات کارکرده و استفاده مجدد آن ها در فرآیند تولید محصولات جدید با استفاده از دمونتاژ آن ها می باشد. در این مقاله برنامه ریزی دمونتاژ چندمحصولی و چنددوره ای مبتنی بر اشتراک گذاری قطعات و مجاز بودن دمونتاز جزیی تحت محدودیت ظرفیت مورد بررسی قرار گرفته است. امکان دمونتاژ جزیی و جداسازی قطعات تا به دست آمدن قطعه موردنظر مهم ترین نوآوری این مقاله می باشد. براین اساس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در هر دوره باتوجه به حالت دمونتاژ جزیی جهت برآورد تقاضای موجود ارایه گردیده است. در مدل ارایه شده دمونتاژ به صورت جزیی انجام گردیده و جداسازی قطعات بدون تقاضا انجام نمی شود، بنابراین صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه دمونتاژ صورت می گیرد. حل مدل توسعه داده شده توسط حل کننده سیپلکس صورت گرفته و از تحلیل حساسیت برای اعتبارسنجی و تعیین نتایج کاربردی مدل استفاده گردیده است. آزمایش های عددی نشان می دهد حل کننده سیپلکس برای حل مدل توسعه داده شده در ابعاد کوچک و متوسط کارایی مناسبی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!