اثر نیتریک اکساید بر اختلال یادگیری و حافظه فضایی به دنبال محرومیت از خواب متناقض (Rapid Eye Movement) در رت ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

محرومیت از خواب موجب اختلال در یادگیری و حافظه می شود. مطالعات متعددی تاثیر مثبت نیتریک اکساید در روندهای یادگیری و حافظه را نشان داده اند. از این رو در مطالعه حاضر اثر استفاده از ال آرژینین به عنوان پیش ساز نیتریک اکساید در اختلال یادگیری و حافظه فضایی ناشی از محرومیت از خواب متناقض (Rapid Eye Movement, REM) در رت ها بررسی شد. 

روش ها

در این مطالعه تجربی، 50 رت در پنج گروه: کنترل، محروم از خواب، محروم از خواب به اضافه دوزهای سه گانه 100، 200 و 300 میلی گرم/کیلوگرم ال آرژینین (تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند. از روش سکوهای چندگانه برای ایجاد 72 ساعت بی خوابی استفاده شد. پس از آن میزان یادگیری و حافظه همه موش ها با استفاده از تست ماز آبی موریس بررسی شد.

یافته ها

تزریق ال آرژینین با دوز 200 میلی گرم/کیلوگرم موجب کاهش اثرات محرومیت از خواب REM بر یادگیری گردید اما تاثیری بر اختلال حافظه ناشی از بی خوابی نداشت.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های حاضر، به نظر می رسد نیتریک اکساید می تواند در کاهش اثرات منفی محرومیت از خواب REM بر یادگیری موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
416 تا 424
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635823 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!