بررسی کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه در یادگیری مفاهیم گرماشیمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کج فهمی های دانش آموزان در زمینه ی گرماشیمی ریشه در عوامل متعددی دارد که شناسایی و بررسی این عوامل می تواند در رفع آن ها موثر باشد. در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است، ابتدا یافته های حاصل از تحقیق پژوهشگران کشورهای مختلف در زمینه ی کج فهمی های دانش آموزان در گرماشیمی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با طرح پرسش نامه ای شامل 10 سوال (چندگزینه ای، صحیح و غلط و تشریحی) و قرار دادن آن در اختیار 64 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی یازدهم ریاضی دبیرستان نمونه دولتی طالقانی ناحیه 4 شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401، به قلم تحریر درآمده است. بر اساس نتایج به دست آمده، این گونه برآورده شد که بیشتر دانش آموزان در درک مفاهیم گرماشیمی دچار کج فهمی هستند و این مفاهیم را به طور کامل نیاموخته اند و این امر ممکن است منجر به اشتباهات متعدد در حل مسایل شیمی شود. بنابراین با انجام این پژوهش، سعی براین بود که کج فهمی های دانش آموزان مشخص شود تا معلمان در حین تدریس، راهکارهایی را برگزینند که این گونه کج فهمی ها را به حداقل برسانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!