تشخیص عیوب یاتاقان مبتنی بر تحلیل تصاویر ارتعاشی به روش توصیفگر آرکم سیفت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تشخیص عیوب یاتاقان یکی از وظایف اساسی در پایش سلامت ماشین است، زیرا یاتاقان ها اجزای حیاتی ماشین های دوار هستند. این مقاله یک روش جدید را برای تشخیص عیوب در یاتاقان ها بر اساس ترکیبی از الگوریتم های استخراج ویژگی پیشنهاد می کند که در آن از سیگنال دو بعدی استفاده می شود. متفاوت از سایر روش های کلاسیک پردازش سیگنال یک بعدی، روش پیشنهادی این مقاله، سیگنال های ارتعاشی یک بعدی را به سیگنال دو بعدی (تصویر) تبدیل می کند، سپس از روش های پردازش تصویر برای تجزیه و تحلیل سیگنال تصویر استفاده می شود تا به هدف طبقه بندی عیوب رخ داده در یاتاقان برسد. تصاویر تبدیل شده از سیگنال های ارتعاشی اغلب ویژگی های بافت خاصی دارند و بافت هر دسته معیوب متفاوت است. علاوه بر این، هر توصیفگر ویژگی های فضایی را استخراج می کند. برخی از ویژگی ها ضعیف و برخی دیگر قوی هستند. در این مقاله روش حذف نقاط کلیدی اضافی سیفت (آرکم سیفت) استفاده شده است. علاوه بر این، برای هر توصیفگر، بهترین ویژگی ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه اصلی غیر خطی انتخاب می شوند. در نهایت، ویژگی های انتخاب شده با هم ترکیب می شوند و برای دستیابی به بهترین عملکرد در طبقه بندی چهار روش طبقه بندی اعمال شده و بعد از مقایسه بهترین روش طبقه بندی انتخاب می شود. عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه داده های بلبرینگ استاندارد دانشگاه کیس وسترن رزرو ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر خطایابی یاتاقان های غلتشی عملکرد بهتری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2637010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!