یک مدل برنامه ریزی خودمختار برای استقرار خدمات اینترنت اشیا در محاسبات مه: یک رویکرد مبتنی بر فرا ابتکاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیاء دایما در حال ارسال داده به ابر هستند. با این حال، متمرکز بودن مراکز داده ابر و فاصله زیاد تا محل ایجاد داده ها باعث کاهش کارایی این پارادایم در کاربردهای زمان واقعی شده است. محاسبات مه میتواند بدون درگیر کردن ابر منابع مورد نیاز دستگاه های اینترنت اشیاء را به صورت توزیع شده در لبه شبکه فراهم کند. بنابراین، پردازش، تجزیه و تحلیل و ذخیره-سازی به محل ایجاد داده ها و کاربران نهایی نزدیک شده و تاخیر کاهش می یابد. هر برنامه اینترنت اشیاء شامل مجموعه از سرویس های اینترنت اشیاء با الزامات مختلف کیفیت سرویس است که منابع مورد نیاز آنها میتوانند با استقرار روی گره های مه فراهم شوند. این مطالعه به چالش مکانیابی سرویس های اینترنت اشیاء به عنوان یک مدل برنامه ریزی خودمختار در محاسبات مه می پردازد. ما الگوریتم رقابت استعماری را به عنوان یک رویکرد مبتنی بر فراابتکاری برای حل این مسیله توسعه می دهیم. از آنجا که گره های مه با داشتن منابع کافی میتوانند میزبان چندین سرویس اینترنت اشیاء باشند، ما توزیع منابع را در فرایند مکانیابی در نظر می گیریم. الگوریتم پیشنهادی سرویس های اینترنت اشیاء را برای کاهش تاخیر اولویت بندی کرده و مسیله مکانیابی را به صورت چند-هدفه حل می کند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که الگوریتم ما میتواند به طور موثر عملکرد سیستم را بهبود داده و از بهترین نتایج الگوریتم های پیشرفته ادبیات بین 15% تا 31% اثربخشی بهتری داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2637011 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!