طراحی مدل هوشمند بهینه سازی نگهداری و تعمیر ات پیش گیرانه در تعامل با تولید در صنعت نساجی و پوشاک با بهره برداری از متدولوژی شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق مدل هوشمند نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه بر اساس متدولوژی شبکه عصبی مصنوعی - منطق فازی به کمک محیط هوش مصنوعی نرم افزار متلب بر اساس ساختار مدل پنج لایه شبکه های عصبی مصنوعی فالکن ارایه شده ، روش تحقیق بر مبنای تفکر سیستمی است. پس از تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه به کمک پرسش نامه و بر اساس دیتاست یک نمونه 2000 تایی از داده و گزارشات مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت طی سالهای 1396 تا 1401 (بصورت شش نیم سال) و اعتبار سنجی داده توسط متخصصان نگهداری و تعمیرات 240 واحد صنعتی، مدل هوشمند طراحی گردید، که پس از اجرای مدل در کارخانجات نساجی بروجرد به عنوان محل اجرای طرح می توان ادعا نمود اگر (If) ؛ پنج عامل "فن آوری" دارای مقادیر 9129/0 وضعیت خوب (کران بالای تابع عضویت خوب)، "کارکنان" دارای مقادیری 9239/0؛ وضعیت خوب (کران بالای تابع عضویت خوب)، "محیط کار" دارای مقادیر 8859/0؛ نسبتا خوب (کران پایین تابع عضویت)،"کیفیت" دارای مقادیر 9999/0؛ وضعیت کاملا خوب (بالا ترین تابع)، " استراتژی" دارای مقادیر 9999/0؛ وضعیت خوب (کران بالا) در نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه باشند، آنگاه (Then) : وضعیت متغیر خروجی تحقیق یعنی "بهینه سازی عملکرد نگهد ا ری و تعمیر ات پیش گیرانه (Y) در پنجمین سطح خود یعنی خیلی خوب برابر با 882/0 قرار خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640044 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!