فرهنگ اخلاق پژوهش «ویژه دانشجویان، محققان، پژوهشگران»

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ضرورت رعایت اخلاق پژوهش بر همه متولیان پژوهش روشن است، نهادینه شدن فرهنگ اخلاق پژوهش از نیاز های اساسی به منظور رشد و بالندگی جامعه می باشد برخورداری از اخلاق پژوهش در بین اهل قلم، امری است که البته به عزم عمومی در جامعه بستگی دارد، علاوه بر آموزش مهارت های لازم، تغییر پنداشت ها و رویه اخلاقی از نیازهای اساسی افراد به خصوص پژوهشگران و دانشجویان می باشد. رعایت اخلاق در قلمرو پژوهش و نگارش موجب نوآوری های فراوان و شکوفایی علمی و فرهنگی می گردد. طرق تقویت اخلاق پژوهش متعدد است، در این مقاله چند راه کاربردی از جمله ، آموزش های کاربردی ، نهادینه سازی و گسترش فرهنگ اخلاق پژوهشی که از هنجارهای مهم جامعه می باشد، گسترش فرهنگ مطالعه، کمک و بکارگیری نکات کاربردی از شبکه های اجتماعی، و تغییر فرهنگ اخلاق پژوهش پیشنهاد گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640089 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!