بررسی تطبیقی مبانی نقد الحدیثی علامه طباطبایی و علامه شوشتری (با تاکید بر المیزان و الاخبار الدخیله)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بدون تردید روایات اسلامی پس از قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع برای دست یابی به معارف اصیل دینی شناخته می شوند اما با توجه به فراز و نشیب های تاریخ حدیث، در ادوار گوناگون و آسیب هایی چون: جعل، تحریف،تقطیع، نقل به معنا و... که در این حوزه پدید آمده است. که این امور حدیث پژوهان را برآن داشته است که از همان قرون اولیه اسلامی تا عصر حاضر با توجه به مبانی مختلفی که وجود دارد به شناخت و پالایش روایات سره و ناسره اهتمام داشته باشند. لذا در نوشتار حاضر کوشش شده است با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی تطبیقی مبانی نقد الحدیثی دو تن از عالمان معاصر یعنی علامه طباطبایی و علامه محمد تقی شوشتری با ذکر این ویژگی که تا کنون تالیف مستقل یا اثر قابل توجهی در این زمینه نگاشته نشده است پرداخته شود. که در خلال این پژوهش روشن گردیده است این دو دانشمند معاصر،در موضوع نقد حدیث، علاوه بر دارا بودن مبانی مشترکی ازقبیل:طرد حدیث در صورت تعارض با قرآن، ایضا تعارض با عقل،و همچنین مخالفت با سنت و امور تاریخی و... هر یک نیز دارای مبانی ویژه و اختصاصی مانند:هم صدا بودن با اسراییلیات، مخالفت با حکم مشهور فقهی و مقایسه با روایات مشابه و... در حوزه نقد حدیث می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640504 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!