مولفه های جهاد تبیین در مناظرات امام رضا (ع)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امامان معصوم (ع) متناسب با زمان خویش در عرصه های مختلف حرکت جهادی داشتند. یکی از عرصه های جهاد در عصر رضوی، جهاد فکری و تبیینی بود. در جهاد تبیین تلاش مشقت آوری صورت می گیرد تا فکر ها از انحراف نجات یابد و دل ها قانع گردد. یکی از شیوه های جهاد تبیین، مناظره است. امام رضا (ع) از فرصت های مناظره با بزرگان و دانشمندان ادیان مختلف، در راستای جهاد تبیین استقبال نموده اند تا از رهگذر آن حقایق ناب مباحث توحید، نبوت و امامت را که مربوط به حوزه شناخت و معرفت می باشد و مهمترین قلمرو جهاد تبیینی نیز به شمار می رود روشن گری نمایند. بی تردید الگو گیری از مناظره های آن حضرت نیازمند بازشناسی مولفه های گوناگون آن در عرصه جهاد تبیین است که پژوهش پیش رو برای دستیابی به این هدف سامان یافته است. این پژوهش با شیوه تحلیلی، توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای، تلاش کرده است تا این فرض را اثبات نماید مبنی بر اینکه مولفه های قبل از مناظره تبیین گرانه، علم و محاسبه گری است در حالی که مولفه های حین مناظره: منطق قوی، برهان مداری، روشن گری و باورپذیری است. ضمن اینکه توجه به مولفه های اخلاقی و رفتاری مانند سعه صدر، انصاف مداری و رفتار محترمانه و بزرگ منشانه، چاشنی اصلی موفقیت در جهاد تبیین مبتنی بر مناظره محسوب می گردد.این مولفه ها که بر اساس تلاش نگارنده بازشناسی شده است می تواند به عنوان الگوی مناسبی در جهت حرکت جهاد تبیین قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
209 تا 228
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640510 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!