ارزیابی پروژه معادن سنگ آهن سنگان تحت شرایط عدم قطعیت قیمت و هزینه های عملیاتی با در نظر گرفتن اختیار انباشتگاه مواد معدنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جهت ارزش گذاری پروژه های معدنی به دلیل ماهیت پیچیده کانسار همواره باید منابع عدم قطعیت ها شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند که در نتیجه منجر به برآورد واقعی تر ارزش خالص فعلی می گردد. بر طبق تحقیقات بسیار زیادی که تاکنون جهت ارزیابی پروژه های معدنی تحت شرایط عدم قطعیت انجام شده است نشان داده شده که استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر ارزش گذاری یک پروژه معدنی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی برطبق مطالعه موردی که در پروژه معادن سنگ آهن سنگان انجام شده اختیاری تحت عنوان انباشتگاه سنگ آهن با عیار کمتر از 35 درصد (سنگ آهن کم عیار) و انباشتگاه سنگ آهن با FEO<10 % (اکسید پایین) تعریف شده است. هدف از تعریف این اختیار بررسی زمان مناسب جهت فروش سنگ آهن کم عیار و سنگ آهن با درصد اکسید پایین می باشد که در نتیجه با لحاظ کردن انعطاف پذیری های مدیریتی نتایج آن باعث برآورد واقعی تر ارزش خالص فعلی در پروژه معادن سنگ آهن سنگان گردیده است که با مقایسه نتایج DCF ارزش خالص فعلی به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2640573 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!