مبانی و اصول سنجش اسلامیت دانش در حوزه ی علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هر دانشی بر اصولی استوار است که بر همه اجزای آن پرتو می افکند. دانش علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مقاله ضمن معرفی مبانی و اصول حاکم بر علوم انسانی اسلامی ادله اثبات آن را نیز بیان کرده است. این تحقیق با روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به متون و اسناد صورت پذیرفته که کلیه متون مرتبط در این زمینه مطالعه و بصورت فیش برداری صورت گرفته است. دین اسلام پنج شرط اساسی را ملاک سنجش اسلامیت افراد قرار داده است که محقق به عنوان محور تحقیق و در تطبیقی علمی به کمک آن شروط، اسلامیت دانش را نیز مورد سنجش قرار داده است. اصل وحدت گرایی در پرتو تقدم نداشتن بر خدا و رسول، هدایت طلبی در پرتو اعتقاد به نبوت و آخرت گرایی در پرتو اعتقاد به معاد، عدالت خواهی در پرتو اعتقاد به عدل اسلامی، ولایت پذیری در پرتو اعتقاد به امامت و جریان ولایت الله می توانند چراغ راه محقق مسلمان باشند که با محک آن در تمامی حوزه های علمی به ویژه علوم انسانی اسلامیت را بسنجند و علوم انسانی را اسلامی و مطهر کنند. این اصول از مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی در علم کلام و فلسفه اسلامی منشا می گیرند. مراعات این اصول در تمامی رشته های علوم انسانی شرط اسلامیت آن رشته علمی محسوب می شود؛ درنتیجه شرط اسلامیت یک حقیقت علمی تحقق هر پنج اصل ذکرشده به طور یکجاست. هریک از اصول مبانی استدلالی قابل دفاعی دارد که می تواند اصالت خود را در داوری اثبات کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2641004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!