ارایه مدل یکپارچه انتخاب سبد سیستم اکتساب و تولید دفاعی با در نظر گرفتن فشار فناوری و کشش الزامات به روش شبکه عصبی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله مدل یکپارچه فشار تکنولوژی و کشش الزامات برای حل مشکل انتخاب سبد مناسب از بین چندین سیستم تسلیحاتی چندکاره در اکتساب دفاعی و فرآیند تولید ارایه شده است. سبد بهینه سیستم اسلحه همزمان اثرات فنی و نیاز های قابلیت های ترکیبی را با در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تولید بر طرف می کند. در قدم اول، از آنالیز معیار های چندگانه برای ساختن ساختار سلسله مراتبی ارزش سبد از دو منظر اصلی شامل مجموعه ای پنج سطحی از اقدامات فشار تکنولوژی و یک مجموعه دو سطحی از اقدامات کشش الزامات. استفاده شده است. سطح بلوغ توسعه فناوری، قابلیت های آن، سیستم ها، قابلیت و سبد، همگی با اقدامات فشار فناوری بر اساس مدل افزایشی معیار های چند گانه به دست آمده اند. سطح رضایتمندی مورد نیاز سیستم یا سبد به وسیله اقدامات کشش الزامات بر اساس بهینه سازی برنامه ریزی خطی و مدل جهل اول که بر پایه نظر متخصصین و مقایسه های زوجی است، به دست می آید. در مرحله دوم با استفاده از مدل های هزینه ای تولید و فرضیات نیازمندی ها، ساختار کلی سبد ها طراحی شده و تمام سبد های فناوری و الزامات به عنوان مجموعه ای از راه حل های بهینه پارتو، از طریق برنامه نویسی عددی چند منظوره و شبکه عصبی ایجاد می شوند. یک مطالعه موردی شفاف برای بررسی اعتبار مدل ارایه شده و نتایج محاسباتی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2642820 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!