بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی پروتئین دانه کدو (Cucurbita maxima L.) توسط پانکراتین با استفاده از پیش تیمار مایکروویو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دانه های گیاهان Cucurbitaceae (کدو، خربزه و غیره) یکی از منابع غنی پروتیین، بشمار می آیند. پروتیین ها از جمله منابع تغذیه ای مهم انسان هستند. هیدرولیز آنزیمی پروتیین دانه کدو با استفاده از پیش تیمار مایکروویو منجر به تولید هیدرولیزشده هایی با خواص زیست فعالی، از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی می شود. استفاده از پیش تیمار مایکروویو باعث ایجاد تغییراتی در ساختمان 3 بعدی پروتیین ها می شود، ساختار 3 بعدی پروتیین را باز کرده و دسترسی آنزیم به پیوندهای پپتیدی را تسریع می کند. بنابراین، استفاده از پیش تیمار مایکروویو، روشی مناسب برای صرفه جویی در زمان و غلظت آنزیم مورد استفاده در هیدرولیز آنزیمی می باشد. در این پژوهش محلول محتوی کنسانتره پروتیین دانه کدو در معرض انرژی مایکروویو با توان 500-900 وات طی 30-90 ثانیه قرار گرفت و به عنوان محلول سوبسترا در آزمایشات هیدرولیز آنزیمی استفاده شد. هیدرولیز آنزیمی توسط آنزیم پانکراتین، با غلظت 5/0 تا 5/2 درصد نسبت به سوبسترای پروتیینی در بازه زمانی 20 تا 190 دقیقه، دما و pH اپتیمم پانکراتین، به منظور تولید هیدرولیز شده هایی با پتانسیل آنتی اکسیدانی انجام شد. قدرت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش های مهار رادیکال آزاد DPPH، آنتی اکسیدانی کل (جذب در 695 نانومتر) و فعالیت شلاته کنندگی آهن، اندازه گیری شد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از پیش تیمار مایکروویو در زمان 105 دقیقه و نسبت E/S 5/1 درصد بود و شرایط بهینه ارایه شده توسط نرم افزار برای دست یابی به بیشینه فعالیت شلاته کنندگی آهن (5/95%)، مهار رادیکال آزاد DPPH (5/%51) و آنتی اکسیدانی کل (جذب در 695 نانومتر) (976/0)، زمان 102 دقیقه و نسبت E/S 5/1 درصد بود که 5/89% با نتایج بدست آمده مطابقت داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
78 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643905 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!