راهبردهای توسعه اشتغال دانش بنیان در استان یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با مطالعه و بررسی مکاتب اقتصادی و به طبع آن نظریه های موجود، می توان موضوع اشتغال و اشتغالزایی را یکی از مباحثی دانست که از دیرباز همواره مورد توجه اقتصاددانان و نظریه پردازان در مکاتب عمده اقتصادی قرار گرفته است. اما مباحث کیفی مانند اندازه اقتصاد، نظام اقتصادی و عوامل تاریخی در این مکاتب نادیده گرفته شده است. در اقتصاد دانش بنیان، علاوه بر توجه به نهادهای حاکم و ساختارهای موجود، تغییرات کیفی در ساختار و تنظیمات نهادی به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین با توجه به اهمیت دانش در بحث اشتغال، در این مقاله راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در استان یزد مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن بنیادی است. رویکرد پژوهش استقرایی و نحوه انجام آن کیفی بوده و براساس نظریه داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل توسعه اشتغال، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزش و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، شرکت ها و پارک های علم و فناوری، توسعه منطقه، نوآوری و بازاریابی و رشد اقتصادی استخراج شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!