التنغیم الصوتی واثره المعنوی فی القرآن الکریم (المفاهیم الاخلاقیه لاهل المدینه الخاطئه انموذجا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تمثلت الدراسه فی توضیح التنغیم الصوتی فی بعض المفاهیم الاخلاقیه لاهل المدینه الخاطیه التی وردت فی القرآن الکریم بعد التعرف علی الفونیم کوحده صوتیه ومعرفه ظهوره وکیفیه التعامل معه امر مهم، لانه مر بمراحل حتی وصل إلی مرحله نضوجه فهو صوت قادر علی إیجاد تغییر دلالی، وکما تهدف الدراسه إلی توضیح الفونیم والتنغیم والاهمیه المعنویه کونه یفرق بین الجمل ویمنحها دلالات متنوعه من خلال اللفظ عندما یعطی نغمات معینه تنتج من اختلاف الصوت، وتکمن ضروره البحث فی دراسه التنغیم الصوتی وفق المنهج الوصفی التحلیلی الذی تناول بعض المفاهیم الخاطیه ودراسه تنغیمها الصوتی مثل: الکفر، القتل، النفاق، الزنا، الریاء، السرقه، التکبر، من المفردات التی تناولتها الدراسه، ومن الاسیله التی تطرق إلیها البحث التی کانت تدور حول مفهوم الفونیم واثره فی مجال الصوت، هی: ما التنغیم؟ وما اهمیته المعنویه لمعرفه دلالات الجمل وکذلک اثره المعنوی ضمن المفاهیم الخاطیه فی القرآن الکریم؟ ومن النتایج التی توصلت لها الدراسه بان الفونیم من القضایا المهمه فی التفکیر اللغوی وله دور معنوی فی الحروف او الحرکات، اما التنغیم فکان یشکل الاثر الاکبر فی تحدید الکثیر من الدلالات التی یمکن فهمها من خلاله مثل: التوبیخ والتحذیر والتقریر، وکما توصلت الدراسه إلی وظیفه تعبیریه للتنغیم التی تتم من خلال الاحاسیس والانفعالات التی تظهر من خلاله کالحزن والفرح والیاس والامل وغیر ذلک.

زبان:
عربی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!