تناسق العتبه والحبکه فی روایه «برید اللیل» لهدی برکات دراسه تحلیلیه سیمیائیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

من الضروری للراوی، ان یستفید من التقنیات التی تعینه لکتابه الروایه، لإیجاد التناسق والتلاوم بین الشکل والمضمون. کلما کان هذا التناسق اکثر کان نجاح الکاتب اکثر. هدی برکات تستغل فن التراسل، لترسیم الحبکه المثیره والماساویه فی "برید اللیل". خیمت علی الروایه الضبابیه وعدم الوضوح، حیث لا یری القاری، اسم علم للشخص، ولو مره. کل شیء فی العتمه والفراق مثل لیل المتشردین. قصه الذین یعیشون فی اللازمان واللامکان ولا یمتلکون ای شیء من الحیاه. وما یلفت نظر المتلقی ان العتبات النصیه مثل العناوین والالوان والغلاف وغیرها من العتبات الاخری کلها یتناسق هذه الحبکه ویخدم المضمون. حیث تتجلی براعه الکاتبه فی هذا التناسق الذی نراه بین الشکل والمحتوی فی روایتها کنسیج متکامل. فیدرس هذا البحث معتمدا علی المنهج السیمیایی والتحلیلی التلاوم الموجود بین العتبه النصیه والحبکه لیفتح الغاز هذه الروایه التراسلیه وترشد الناقد لتکون عملیه النقد اکثر دقه واعتبارا. والعتبات النصیه المدروسه فی هذا المقال؛ هی الغلاف، والالوان والعنوان الرییسی، والعناوین الفرعیه والاستهلال.اما النتایج التی توصل إلیها البحث؛ فهی ان الکاتبه بالحبکه المعقده والمفککه ودون حل تشیر إلی الازمات المعقده فی البلدان العربیه التی لا تحل بسهوله. فعلی القاری ان یحلل الالغاز التی لا تقوم برکات بحلها وهذا الامر یسبب تفاعلیه الکاتب والقاری ویقلل من هیمنه الکاتب علی النص. عنوان الروایه والغلاف والالوان المستخدمه علی الغلاف کلها یرشد القاری إلی ما سیجری فی الرسایل من خیبه الامل. تستخدم برکات ثناییه الخیبه والامل فی کل من العتبه والحبکه للوصول إلی اهدافها من کتابه برید اللیل وحتی فی العنوان. کانها ترید ان توکد انه لا اثر للحوار والتعامل فی مثل هذا المجتمع، فالذین یعیشون فی هذا المجتمع لا یریدون التواصل حتی عبر الرساله

زبان:
عربی
صفحات:
37 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!