ارزیابی عملکرد فیلتر هوشمند طراحی شده برای تصفیه آب در سامانه های آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در راستای مدیریت بهینه مصرف آب، استفاده از سامانه های آبیاری مجهز به واحد تصفیه آب، باعث افزایش مقبولیت این سامانه ها گردیده است. در این پژوهش اقدام به ساخت فیلتر هوشمند مجهز به فناوری خودشوینده خودکار گردید. آزمایش های این تحقیق در قالب آزمایش چند عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه عامل فشار کاری، کیفیت آب و قطر روزنه های صافی با سه تکرار در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان آب مصرفی برای نمونه حاوی مقادیر زیاد ناخالصی و فیلترهایی با قطر روزنه بزرگ تر، بیشتر خواهد بود و استفاده از فیلترهای با قطر روزنه های کوچکتر و همچنین در نظر گرفتن فشار کارکرد پایین می تواند میزان آب مصرفی جهت شستشو را کاهش دهد. بهترین کیفیت آب تصفیه شده (3/96 درصد) و کم ترین میزان آب مصرفی (2/21 لیتر) برای شستشو در فشار کاری 100 کیلوپاسکال رخ داده است هرچند این کار باعث افزایش تعداد دفعات شستشو گردیده است. تنظیم فرآیند شستشو در شروع اولین نقطه انحراف فشار، باعث تصفیه 90 درصد آب دارای ناخالصی در هر دوره می گردد. تنظیم فشار کارکرد سامانه شستشوی فیلتر هوشمند در محدوده 100 کیلوپاسکال و استفاده از توری با شماره مش توری فیلتر 1/0 میلی متر باعث کاهش میزان 79 درصد آب مصرفی جهت شستشو و افزایش کیفیت آب تصفیه شده به میزان90 درصد شد که بدین ترتیب، امکان استفاده از آب های حاوی مقادیر زیاد مواد جامد معلق را نیز فراهم خواهد نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2644386 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!