استفاده از یادگیری ماشین برای پیش بینی تولید و کیفیت روغن زیستی از زیست توده به روش پیرولیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کاهش ذخیره منابع انرژی های فسیلی یک زنگ خطر برای بشر است. از طرف دیگر، مصرف روبه رشد سوخت های فسیلی مشکل های زیست محیطی بسیاری مانند گرمایش زمین را با خود به همراه داشته است. این موارد جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر را اجتناب ناپذیر ساخته است. در میان انواع انرژی های تجدیدپذیر زیست توده یکی از منابع قابل اطمینان و پایدار است. تبدیل های حرارتی - شیمیایی زیست توده به عنوان یک روش امیدوارکننده جهت تبدیل زیست توده خام به سوخت در حالت های مایع (روغن زیستی)، جامد (کربن زیستی) و گاز (گاز زیستی) در نظر گرفته شده است. پیرولیز به عنوان یکی از مهم ترین تبدیل های حرارتی - شیمیایی برای تولید موثر روغن زیستی موردتوجه گسترده قرار گرفته است. بااین حال، باتوجه به پیچیدگی و نیاز به تجهیزات پیشرفته این فرایندها، اندازه گیری مقدار محصول های تولید شده و کیفیت آنها به دلیل زمان و هزینه بربودن بسیار چالش برانگیز است؛ بنابراین مدل سازی به عنوان یک شیوه موثر برای به حداکثر رساندن عملکرد و بهره وری پیرولیز موردتوجه گسترده قرار گرفته است. در میان روش های مختلف مدل سازی، یادگیری ماشین در سال های اخیر بخصوص برای بهینه سازی فرایند پیرولیز پیش بینی بازده، پایش بلادرنگ و کنترل فرایند توجه زیادی را به خود جلب کرده است. براین اساس، علاوه بر روش های پایه همچون شبکه های عصبی مصنوعی (یادگیری همبستگی های غیرخطی بین مقادیر ورودی و خروجی)، مدل های هم آمیخته یادگیری ماشین که از مدل های رایج برای مدل سازی و بهینه سازی مسایل پیچیده بسیار بهتر عمل می کنند موردتوجه خاص قرار گرفته اند. این مطالعه به طور جامع به تحقیق های صورت گرفته در مورد کاربردهای یادگیری ماشین در مدل سازی فرایند پیرولیز و چشم انداز پیشروی این فناوری می پردازد. این مدل های ماشین یادگیری برای پیش بینی تولید روغن زیستی ضریب تعیین بین 26/0 در ضعیف ترین حالت و 99/0 را در بهترین حالت ارایه داده اند. این مدل ها مقادیر بین 6/0 و 93/0 را برای پیش بینی ارتقای کیفیت روغن زیستی ارایه نموده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2644391 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!