فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ظهور فناوری و رویکردهای مرتبط با آن، تغییراتی را در تمام ساحات بشری به وجود آورده که نظام بین الملل نیز از آن مستثنی نبوده است. در میان انواع فناوری ها، فناوری های نوظهور با ویژگی های خود تاثیرات مهمی را در موضوعات بین المللی داشته و تغییراتی را در مناسبات کنشگران سپهر سیاسی ایجاد نموده اند. در میان انواع فناوری های نوظهور، «هوش مصنوعی» به دلیل قابلیت های خود با استقبال بیشتری مواجه گردیده است. این مقاله، با روش توصیفی تبیینی و از طریق بررسی و تبیین کارکردهای فناوری هوش مصنوعی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این فناوری چه تغییراتی در امنیت ملی دولت ها ایجاد می نماید. از پژوهش حاضر می توان دریافت که اگرچه هوش مصنوعی روزبه روز در تمامی ساحات زندگی بشر و امور حکمرانی رو به رشد و تصاعد می باشد، لیکن این فناوری ذاتا تهدیدی برای امنیت دولت ها تلقی نمی گردد و از این رو، دولت ها ملزم به ارتقای سطح دانش و کاربست آن در مناسبات امنیتی خود می باشند تا با ایجاد توازن میان دانش و بافت امنیتی خود، رشد هماهنگ و متوازنی را فراهم نموده و بدین ترتیب بتوانند شاخص های امنیت مرتبط با هوش مصنوعی را تقویت نموده و در مقابل، با کمترین آسیب امنیتی مواجه گردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646246 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!