تحلیل و کاربرد مدل طراحی فرهنگ محور برای طراحی بسته بندی صنایع دستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

صنایع دستی به عنوان میراث کهن سرزمین ما شناخته شده است و شناسه های ملی و فرهنگی ما در سطح بین الملل معرفی میشوند که نشان دهنده زندگی و فرهنگ بومی و محلی ایرانیان است. این صنایع ارزشمند به دست هنرمندان کشورمان ساخته میشود و سفیران فرهنگی هستند که با زبان بصری منتقل کننده فرهنگ و هنر، اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان هستند. بسته بندی را میتوان به عنوان واسطه ارزشمند جهت معرفی صنایع دستی به بازارهای جهانی دانست. هدف از انجام این پژوهش شناسایی راه و روشی مناسب برای طراحی بسته بندی صنایع دستی است به گونه ای که فاکتورهای فرهنگی و هویتی، نمایانگر سلیقه، هویت و فرهنگ ایرانی باشد. ماهیت این پژوهش تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی وکتابخانه ای است و به مرور و جمع بندی و ارزیابی نتایج ارایه شده در سایر مقالات درباره ی فرهنگ و هویت در بسته بندی صنایع دستی میپردازد. این پژوهش تالش میکند راهکارهای کاربردی و موثری برای طراحی بسته بندی بر پایه ی فرهنگ برای صنایع دستی ارایه کند تا مشکلات ناشی از عدم خالقیت و نبود فاکتورهای فرهنگی و هویتی را در بستهبندی صنایعدستی کاهش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646470 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!