روند تولیدات علمی در حوزه اخلاق پرستاری

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اخلاق، یکی از حوزه های مهم، در حرفه پرستاری است. پیشرفت در این زمینه، مستلزم اجرای پژوهش های علمی می باشد، که سبب ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری و جلب رضایت مددجویان می شود. این پژوهش، با هدف بررسی روند تولیدات علمی، در حوزه اخلاق پرستاری، انجام شده است؛ چنان که از این طریق، پژوهشگران مبتدی با موضوعات علمی در این حیطه، آشنا گردند.
روش کار
این پژوهش، با استفاده از علم سنجی و ترسیم نقشه تحلیل کتاب سنجی، بر روی 2957 عدد از مدارک علمی منتشر شده، در پایگاه داده Web of Science ، در حیطه اخلاق پرستاری، انجام شد. جستجو بدون محدودیت زمانی و با استفاده از کلیدواژه های nursing و ethics ، در موضوع مقالات انجام شد.
یافته ها
بیشترین تعداد مدارک علمی مربوط به(2022)، با 297 مقاله بود. بیشتر مدارک علمی در این زمینه، به صورت مقاله پژوهشی اصلی، بوده است. کشور آمریکا، بیشترین تولیدات علمی را داشت. روند تحول واژه های کلیدی مدارک علمی، نشان می دهد که موضوع پژوهش ها در ابتدا، بر شناسایی ماهیت اخلاق پرستاری، تاکید داشت؛ سپس به سمت ارزیابی پرستاران، از نظر اخلاق پرستاری و راه های ارتقای آن تحول یافت. در حال حاضر، مطالعات با استفاده از اخلاق پرستاری در عمل و مشکلات آن متمرکز هستند.
نتیجه گیری
مسیر صعودی تولیدات علمی، در حوزه اخلاق پرستاری، در دو دهه اخیر نشان می دهد که این حیطه، مورد استقبال پژوهشگران است. شناسایی چالش های اخلاقی جدید و ارایه راهکار برای آن ها، از موضوعات پرتکرار در سال های اخیر می باشد که پیشنهاد می شود، محققان به پژوهش درباره آن ها بپردازند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2646751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!